+3126 7632502   

CMS werkt met MKG als haar bedrijsinformatiesysteem. Hierin worden al onze aanbiedingen en orders vastgelegd en gefactureerd, desgewenst factureren wij digitaal.

CMS werkt uitsluitend in opdracht en van tekening en/of file waarbij de file leidend is, toleranties halen we van de tekening. De file is bij ons leidend omdat CMS extern programmeert en via haar netwerk de machines aanstuurt. Dit voorkomt fouten en werkt eenduidigheid in de hand.

CMS zal er naar streven binnen 3 werkdagen uw aanvragen te behandelen en een offerte uit te brengen of de aanvraag af te wijzen.

CMS hanteert de metaalunie voorwaarden als haar algemene voorwaarden, deze is te downloaden van deze site.

CMS hanteert een privacyverklaring, deze is te bekijken op deze site.

Top